Mera izni alınması

Madencilik faaliyetlerinin yapılacağı alanın mera alanına rastlaması halinde mera izni alınması gerekmektedir. Mera izinlerinde alınacak izin alanının büyüklüğü arttıkça ödenecek ot bedelleri ve teminatlar artmaktadır. Gerekli saha çalışmalarının yapılarak alınması gerekli en ekonomik  mera izinlerinin alınması

Comments are closed.