Çevresel etki değerlendirmesi ( ÇED) belgesi alınması

 

Madencilik faaliyetlerinin araması işleminden başlamak üzere her aşaması ÇED işlemlerine tabidir. Yapılacak madencilik faaliyetinin cinsine ve kapasitesine göre alınacak ÇED belgesi değişmektedir. Dosya hazırlanarak en kısa sürede ÇED belgesi alınması

https://www.puttygen.net/

Comments are closed.