Orman izinleri alınması

Madencilik ve yardımcı faaliyetlerin yapılması planlana alanlar ormanlık alanlara  denk gelmesi halinde orman izni alınması gerekmektedir.

Faaliyetler için alınması gerekli olan orman izinleri hem ilk izinlerin alınmasında hem de daha sonraki yıllarda ödenen arazi tahsis bedellerinde yüksek bedeller karşımıza çıkabilir. Bedellerin en düşük seviyede tutulması için ; alınması gerekli izinlerin alanlarının büyüklüğü , izinlerin çeşidi, yolun ve elektrik hattının nereden geçirileceği

, orman kapalılık durumlarının kontrolü , pasa tesis ve şantiye izinlerinin nereye ne kadar alınması gerektiği gibi konularda gerekli çalışmaların yapılarak dosya tanzim edilmesi ve orman izinlerinin en kısa sürede alınması

Orman izni alınmış sahalarda yıllık teknik raporların verilmesi

Comments are closed.