Maden arama ve rezerv tespiti işlemleri

Hedef madenin ruhsat öncesi ön çalışmalarını yaparak rezervinin tespit edilmesi

https://www.puttygen.net/

, iç ve dış piyasa şartlarına göre ekonomikliğinin hesaplanması, mevcut arazi  şartlarında  (yerleşim yerlerine olan uzaklık, iklim,topografya, elektrik su temini ve koruma alanlarını olan uzaklıklar vb.)  sahada verimli bir çalışma yapılıp yapılamayacağının hesabının yapılarak sözlü veya yazılı olarak rapor edilmesi

 

Hangi üretim yönteminin tercih edileceği ve hangi makinelere ihtiyaç olacağının rapor edilmesi

 

Madenin işletilmesi için tesis zorunluluğu olup olmadığına karar verilerek eğer tesis kurulacak ise kapasitesi, büyüklüğü, yer seçimi, alınacak makine ekipmanların belirlenmesi

Comments are closed.