Önemli duyuru!…

Madencilik firmaları dikkat!…

2022 yılı maden arama/işletme ruhsat bedellerinin son günü 31.01.2022 dir. Bu tarihe kadar ödenmeyen ruhsat bedelleri 30 Haziran 2022 tarihine kadar gecikme faizi ile ilgili bankalara ödenebilecektir. 30 Haziran 2022 mesai bitimine kadar ruhsat bedeli ödenmez ise ruhsatlar iptal olacaktır. Banka ekranlarında bir ruhsata ait birden fazla borç gözükebilmektedir. Daha önceki yıllarda ruhsat numarası , ait olduğu yıl vb. ruhsat bilgileri banka sistemlerinde net çıktığı halde bu yıl bu bilgilerde karmaşıklık yaşanmaktadır. Doğru bedellerin yatırılması ve mağduriyet yaşanmaması için internet üzerinden E maden – E maden sayfam – Mali yükümlülüklerim kısmındaki mali dökümlerde çıkmış olan 2022 yılı ruhsat bedeli tahakkuk numarasına göre ödeme yapmaları gerekmektedir.

Elektronik imzalar hakkında…

01.01.2022 tarihinden itibaren E maden sistemi üzerinden yapılacak onaylama işlemleri elektronik imza ile yapılacaktır. Ruhsat sahipleri daimi nezaretçi defterlerini ve diğer onay işlemleri için sisteme elektronik imza ile girebileceklerdir. Süresi yaklaşan evrakların e maden sisteminden verilmesi aşamadınsa sorun yaşanmaması için ruhsat sahiplerinin süresi biten elektronik imzalarını alarak aktif etmeleri gerekmektedir. Mobil imzalar bu aşamada kullanılamayacak

, onay işlemleri sadece elektronik imza ile yapılacaktır.

 

Daimi nezaretçi defteri düzenlenmesi hakkında…

E maden sistemindeki daimi nezaretçi defterlerinin en az 7 günde bir doldurularak daimi nezaretçi ve ruhsat sahibi tarafından e imza ile onaylanması gerekmektedir. E maden sistemine giriş yapılamaması, sistemden kaynaklanan hatalar, yoğunluklar nedeni ile E maden üzerindeki daimi nezaretçi defteri doldurulamaz veya onay yapılamaz ise önceki yıllarda kullandığımız noter onaylı fiziki deftere yazılamayan günler için sebepleri belirtilerek usulüne uygun defter yazılarak onaylanabilir.

Arama ruhsat teminatı, işletme ruhsat teminatı, çevre uyum teminatı (ÇUT), çevre uyum bedeli iadeleri…

Çeşitli nedenlerle hükümden düşmüş (terk ya da iptal edilmiş) maden ruhsatlarının resmi kurumlara (MAPEG, Orman Müdürlükleri, Tarım Müdürlüğü Mera Birimleri) yatırılan teminatlarınızı veya verilen teminat mektuplarınızı iade alabilirsiniz. Yürürlüğü devam eden ruhsatlarda da boşa çıkmış teminatlar olabilir, bu teminatlar için de iade talebinde bulunabilirsiniz.

Ruhsat bedellerinin ödenmesi hakkında…

Maden sahalarının 31.01.2021 olan 2021 yılı ruhsat bedelleri ödemesinin son günü 01.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Arama ve işletme ruhsat bedelleri ocak ayı sonuna kadar ruhsat bilgileri ile Vakıfbank’a yatırılacak. Ödenmeyen ruhsat bedelleri Haziran ayı sonuna kadar faizi ile ödenmezse ruhsat iptali yapılacak. İptal işlemi olsa bile ruhsat bedelleri yine tahsil edilecek…