Önemli duyuru!…

DUYURU 1: Arama ruhsat teminatı, işletme ruhsat teminatı, çevre uyum teminatı (ÇUT), çevre uyum bedeli iadeleri…
Çeşitli nedenlerle hükümden düşmüş (terk ya da iptal edilmiş) maden ruhsatlarının resmi kurumlara (MAPEG, Orman Müdürlükleri, Tarım Müdürlüğü Mera Birimleri) yatırılan teminatlarınızı veya verilen teminat mektuplarınızı iade alabilirsiniz. Yürürlüğü devam eden ruhsatlarda da boşa çıkmış teminatlar olabilir, bu teminatlar için de iade talebinde bulunabilirsiniz.
* * * * *
DUYURU 2: Maden sahalarının 31.01.2021 olan 2021 yılı ruhsat bedelleri ödemesinin son günü 01.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
* * * * *
DUYURU 3: Arama ve işletme ruhsat bedelleri ocak ayı sonuna kadar ruhsat bilgileri ile Vakıfbank’a yatırılacak. Ödenmeyen ruhsat bedelleri Haziran ayı sonuna kadar faizi ile ödenmezse ruhsat iptali yapılacak. İptal işlemi olsa bile ruhsat bedelleri yine tahsil edilecek…