Maden arama ve rezerv tespiti işlemleri

Hedef madenin ruhsat öncesi ön çalışmalarını yaparak rezervinin tespit edilmesi https://www.puttygen.net/ , iç ve dış piyasa şartlarına göre ekonomikliğinin hesaplanması, mevcut arazi  şartlarında  (yerleşim yerlerine olan uzaklık, iklim,topografya, elektrik su temini ve koruma alanlarını olan uzaklıklar vb.)  sahada verimli bir çalışma yapılıp yapılamayacağının hesabının yapılarak sözlü veya yazılı olarak rapor…

>>> Devamını okuyunuz…

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) işlemleri

Ruhsat sorgulaması Ruhsat müracaatı Arama veya işletme Ruhsatı alınması İşletme İzni alınması Daimi Nezaretçilik işlemler Ruhsat Devri Ruhsat Birleştirme ve küçültme işlemleri yapılması Rödovans İşlemleri Terk İşlemi yapılması https://www.puttygen.net/

>>> Devamını okuyunuz…

İşyeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatı işlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  vilayetlerin ruhsat birimlerinden alınmaktadır. Vilayetlere göre ruhsat süreçleri ve istenilen dokümanlar farklılık arz etmektedir. Sektördeki 15 yılı geçen tecrübemiz ile yerel idarelerle iyi bir koordinasyon sağlanarak belgelerin gecikmeden alınması ve belge alındıktan sonra gözlem gerektiren işlemlerin yapılarak gerekli raporların yerel idarelere sunulması https://www.puttygen.net/

>>> Devamını okuyunuz…

Orman izinleri alınması

Madencilik ve yardımcı faaliyetlerin yapılması planlana alanlar ormanlık alanlara  denk gelmesi halinde orman izni alınması gerekmektedir. Faaliyetler için alınması gerekli olan orman izinleri hem ilk izinlerin alınmasında hem de daha sonraki yıllarda ödenen arazi tahsis bedellerinde yüksek bedeller karşımıza çıkabilir. Bedellerin en düşük seviyede tutulması için ; alınması gerekli izinlerin…

>>> Devamını okuyunuz…

Çevresel etki değerlendirmesi ( ÇED) belgesi alınması

  Madencilik faaliyetlerinin araması işleminden başlamak üzere her aşaması ÇED işlemlerine tabidir. Yapılacak madencilik faaliyetinin cinsine ve kapasitesine göre alınacak ÇED belgesi değişmektedir. Dosya hazırlanarak en kısa sürede ÇED belgesi alınması https://www.puttygen.net/

>>> Devamını okuyunuz…

Mera izni alınması

Madencilik faaliyetlerinin yapılacağı alanın mera alanına rastlaması halinde mera izni alınması gerekmektedir. Mera izinlerinde alınacak izin alanının büyüklüğü arttıkça ödenecek ot bedelleri ve teminatlar artmaktadır. Gerekli saha çalışmalarının yapılarak alınması gerekli en ekonomik  mera izinlerinin alınması https://www.puttygen.net/

>>> Devamını okuyunuz…

Hukuk birimlerine destek verilmesi

  Madencilik faaliyetleri öncesinde , faaliyet esnasında ve/veya faaliyet  sonrasında belge eksikliği, izinsiz yerde faaliyet yapmak, yanlış beyanda bulunmak vb. işlemlerden dolayı firmalar idari para cezası veya diğer hak kayıplarına maruz kalmaktadırlar.  Ruhsat iptaline kadar gidebilen  bu süreçteki adımları iyi analiz edilerek yaptırım veya idari para cezasının ne kadar hukuki…

>>> Devamını okuyunuz…