İstanbul'da Çağlayan semtine ismini veren Çağlayan Şelalesi mermerleri

Antik Roma Mermer Ocağı / Silifke

NURETTİN DUMAN

Maden Mühendisi & Maden Danışmanlık

Nurettin Duman Maden Danışmanlık, Afyonkarahisar’da, 2005 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerindeki firmalara “maden danışmanlık” hizmeti veren bir kurumdur.

Son yıllarda madenciliğin ülkemizdeki ve dünyamızdaki  önemi hızla artmaktadır. Yerli ve yabancı firmalar diğer sektörlerden madencilik sektörüne girmektedir. Madenciliğe bağlı mamül ürün ve ham cevher ihracatımız her yıl katlanarak artmaktadır.

Madenlerin rezervinin tespit edilmesiyle başlayan süreç, arama ruhsatı alınması, işletme ruhsatına geçilmesi, ilgili kurumlardan izinlerin alınarak faaliyetlere başlanması ile devam etmekte ve üretilen madenin satışı ile nihayete ermektedir.

Arama ve üretim aşamaları titizlikle ve bilinçli bir şekilde yapılmalı milli servetin 1 gramının dahi heba edilmemesine dikkat edilmelidir.

Madencilik faaliyetleri öncesinde ve sonrasında kurumlardan izinlerin alınması, belgelerin eksiksiz olması, muhatap olunan bütün kurumlar ve sosyal çevre ile uyumlu ve koordinasyonlu bir şekilde çalışılması gerekmektedir.

Mevzuata aykırı yapılan faaliyetlerde idari para cezaları,faaliyet durdurma,  ruhsat iptaline kadar giden süreçler ve  diğer yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için bütün evrakların tam olmasına, ilgili mevzuatta yer alan hususlara  dikkat edilmelidir.

 

Nurettin DUMAN

Maden Mühendisi

Önemli duyurular!…

Önemli duyurular!…
Madencilik sektörüyle ilgili önemli ve güncel duyurular bu sayfada anında sizlerle olacaktır. Nurettin Duman Maden Danışmanlık internet sitemizi takip ediniz.

Maden arama ve rezerv tespiti işlemleri

Maden arama ve rezerv tespiti işlemleri
Hedef madenin ruhsat öncesi ön çalışmalarını yaparak rezervinin tespit edilmesi https://www.puttygen.net/ , iç ve dış piyasa şartlarına göre ekonomikliğinin hesaplanması, mevcut arazi  şartlarında  (yerleşim yerlerine...

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) işlemleri

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) işlemleri
Ruhsat sorgulaması Ruhsat müracaatı Arama veya işletme Ruhsatı alınması İşletme İzni alınması Daimi Nezaretçilik işlemler Ruhsat Devri Ruhsat Birleştirme ve küçültme işlemleri yapılması Rödovans İşlemleri...

İşyeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatı işlemleri

İşyeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatı işlemleri
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  vilayetlerin ruhsat birimlerinden alınmaktadır. Vilayetlere göre ruhsat süreçleri ve istenilen dokümanlar farklılık arz etmektedir. Sektördeki 15 yılı geçen tecrübemiz ile...

Orman izinleri alınması

Orman izinleri alınması
Madencilik ve yardımcı faaliyetlerin yapılması planlana alanlar ormanlık alanlara  denk gelmesi halinde orman izni alınması gerekmektedir. Faaliyetler için alınması gerekli olan orman izinleri hem ilk...

Çevresel etki değerlendirmesi ( ÇED) belgesi alınması

Çevresel etki değerlendirmesi ( ÇED) belgesi alınması
  Madencilik faaliyetlerinin araması işleminden başlamak üzere her aşaması ÇED işlemlerine tabidir. Yapılacak madencilik faaliyetinin cinsine ve kapasitesine göre alınacak ÇED belgesi değişmektedir. Dosya hazırlanarak...

Mera izni alınması

Mera izni alınması
Madencilik faaliyetlerinin yapılacağı alanın mera alanına rastlaması halinde mera izni alınması gerekmektedir. Mera izinlerinde alınacak izin alanının büyüklüğü arttıkça ödenecek ot bedelleri ve teminatlar artmaktadır....

Hukuk birimlerine destek verilmesi

Hukuk birimlerine destek verilmesi
  Madencilik faaliyetleri öncesinde , faaliyet esnasında ve/veya faaliyet  sonrasında belge eksikliği, izinsiz yerde faaliyet yapmak, yanlış beyanda bulunmak vb. işlemlerden dolayı firmalar idari para...

Firmamız hakkında…

Firmamız hakkında…
Nurettin Duman Maden Danışmanlık, Afyonkarahisar’da, 2005 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerindeki firmalara “maden danışmanlık” hizmeti veren bir kurumdur. Son yıllarda madenciliğin ülkemizdeki ve dünyamızdaki  önemi...
Powered by Tempera & WordPress.