Yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) işlemleri

Ruhsat sorgulaması

Ruhsat müracaatı

Arama veya işletme Ruhsatı alınması

İşletme İzni alınması

Daimi Nezaretçilik işlemler

Ruhsat Devri

Ruhsat Birleştirme ve küçültme işlemleri yapılması

Rödovans İşlemleri

Terk İşlemi yapılması

Comments are closed.